Pimoroni Display-O-Tron 3000
Pimoroni OmniVESA
Pimoroni
Pimoroni OmniVESA
  • PID: 2179
  • Out of Stock
Pimoroni Display-O-Tron HAT
Pimoroni Piano HAT
Pimoroni
Pimoroni Piano HAT
  • PID: 2285
  • Backordered
Pimoroni Picade Cabinet Kit - PIM105
Pimoroni Drum HAT
Pimoroni
Pimoroni Drum HAT
  • PID: 2554
  • Out of Stock
Pimoroni Blinkt! for Raspberry Pi
Pimoroni Zero LiPo
Pimoroni
Pimoroni Zero LiPo
  • PID: 2563
  • In Stock
Pimoroni Picade HAT for Raspberry Pi
Pimoroni Pi Zero W Starter Kit
Pimoroni pHAT BEAT for Raspberry Pi Zero
Pimoroni LED SHIM for Raspberry Pi
Pimoroni pin:bit for micro:bit